13 maja 2009

Siedmioletnie euro wyprzedziło dwustuletniego dolara

We wtorek, 12 maja 2009 w Siedlcach odbyła się kolejna debata z udziałem Posła Halickiego na temat strefy euro, wyborów do Europarlamentu oraz problematyki lokalnej.

Budowa dróg lokalnych, obwodnic, podział środków unijnych odpowiednio do wielkości regionu, mniej biurokracji przy ocenie wniosków o unijne dotacje były przedmiotem dyskusji władz z mieszkańcami. Bardzo pozytywnie oceniono wkład Wojewody Jacka Kozłowskiego w rozwój tego regionu i zapewniono mieszkańców o pozytywnych kierunkach zmian dotyczących rozwiązywania przedstawionych problemów.

Poseł Andrzej Halicki podkreślał wagę obecnych wyborów i zależność naszej siły politycznej i gospodarczej od frekwencji. W tych wyborach rozstrzygnie się bardzo wiele, będą one rzutować na sytuację ekonomiczną każdego z nas – w perspektywie najbliższych kilkunastu lat – przekonywał Halicki.

Podczas swojej prezydencji w roku 2011 Polska będzie musiała zająć się negocjacjami założeń przyszłej perspektywy finansowej (2014-2020) w ramach przyjętego budżetu. Ta perspektywa ukształtuje się zależnie od tego jak wielka będzie nasza siła w eurowyborach , co bezpośrednio przełoży się na układ decyzyjny w Europarlamencie.

Nasze interesy wymagają skutecznego lobbingu w Brukseli. Dotychczasową rywalizację ideologiczną zastępuje bowiem rywalizacja o charakterze ekonomicznym z naciskiem na wspólne rozwiązywanie problemów o zasięgu ponadnarodowym.

Poseł Andrzej Halicki w sposób niezwykle barwny przedstawił zalety jak najszybszego wejścia Polski do strefy euro. Po raz kolejny ogłosił konkurs , mający uświadomić obecnym jak mało wiemy o najbliższej historii Polski , związanej z wejściem do Unii i jak wielkiego postępu cywilizacyjnego dokonaliśmy w ciągu zaledwie kilkunastu lat. Większość z obecnych zapomniało zapewne jak wielkie opory za strony niektórych środowisk towarzyszyły wprowadzeniu Polski do Unii, wejściu Polski do strefy Schengen i dostosowywaniu naszych struktur państwowo-administracyjnych do Unii Europejskiej.

7 lat silnej pozycji euro w stosunku do dolara, który ma dwieście lat, przemawia za jak najszybszym wprowadzeniem euro do Polski – zakończył Poseł Andrzej Halicki.

« Powrót