24 lutego 2014

Zbiórka darów dla Ukrainy

Platforma Obywatelska będzie od poniedziałku prowadzić zbiórkę darów na rzecz Ukrainy. Postanowiliśmy, że wszystkie biura posłów i senatorów PO będą otwarte dla tych, którzy chcą nieść pomoc humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów. Wraz z ukraińskimi partnerami ustalona została lista najbardziej potrzebnych na tę chwilę przedmiotów. Są to: bandaże, gazy, plastry, środki przeciwbólowe, strzykawki z igłami jednorazowymi, koce termiczne oraz koce zwykłe.

PO będzie też prowadzić zbiórkę pieniędzy – uruchomiliśmy specjalne konto dla wpłat przez naszych członków, sympatyków, będziemy apelowali do naszych struktur, aby podejmowały decyzje o przekazaniu części środków na rzecz akcji humanitarnej. Chcemy też zachęcać samorządowców, aby nawiązywali współpracę ze swoimi lokalnymi odpowiednikami na Ukrainie. Zebrane dary będą na bieżąco przekazywane na Ukrainę, a środki finansowe trafią do organizacji charytatywnych tam działających.

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej może dokonać na rachunek bankowy Platformy Obywatelskiej RP ze swojego konta osobistego przelewu darowizny z przeznaczeniem na cele charytatywne. Przelew taki powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:

Platforma Obywatelska RP

ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa

nr rachunku: 22 1020 1026 0000 1802 0232 6882

tytuł wpłaty: „DAROWIZNA – CEL CHARYTATYWNY”

Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U.2011.155.924 j.t.) maksymalna kwota darowizn wpłaconych przez jedną osobę fizyczną na rzecz Platformy Obywatelskiej RP w roku kalendarzowym 2014 może wynieść 25 200 zł.

W całym kraju trwają akcje poparcia, zbiórki pieniędzy i leków na rzecz protestujących na Ukrainie. W Kijowie są wolontariusze, którzy obserwują przypadki naruszenia praw człowieka i pomagają rannym.

Kontakt w sprawie akcji zbiórki darów na rzecz Ukrainy: Biuro Krajowe PO RP, email: ukraina@platforma.org

Źródło, fot.: klub.platforma.org, platforma.org

« Powrót