27 lutego 2009

Sport przeciw agresji już na Mazowszu!

W dniu dzisiejszym w budynku warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w ramach realizacji Programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”. Pod listem intencyjnym podpisali się: wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wicemarszałkowie województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski oraz Stefan Kotlewski, a także inicjator uruchomienia projektu na Mazowszu Poseł Andrzej Halicki.

Celem programu jest zmniejszenie agresji i patologii wśród nieletnich, podniesienie ich poziomu sprawności fizycznej oraz promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play. Program zakłada uruchomienie środków z różnych źródeł, w tym głównie funduszy unijnych na sportowe zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu sportowego i doszkalanie trenerów.

Pilotażowy program został w zeszłym roku przeprowadzony na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jego pozytywne efekty doprowadziły do podpisania międzyresortowego porozumienia pomiędzy ministerstwami Sportu i Turystyki, Zdrowia, Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– Obecnie musimy doprowadzić do sprowadzenia programu na szczeble regionalne i jak najszybciej wprowadzać go w życie, bo jestem przekonany, że sport jest najlepszym lekarstwem na szerzącą się agresję wśród młodzieży. – powiedział Poseł Halicki.
Obecna na uroczystości Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz wyraziła nadzieję, że akcja zainicjowana na Mazowszu przez Posła Andrzeja Halickiego zaowocuje sukcesem także w pozostałych województwach.
Licznie zgromadzeni na uroczystości samorządowcy z województwa mazowieckiego mieli okazję zapoznać się z założeniami programu, które zaprezentował jego pomysłodawca, Pan dr Jarosław Klimczak. Program będzie realizowany głównie w oparciu o aktywność samorządów, gdyż to one są odpowiedzialne za edukację szkolną na swoim terenie.
Docelowo program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” ma zostać wdrożony w skali ogólnopolskiej, dzięki współpracy władz rządowych i samorządowych na wszystkich szczeblach.

« Powrót