17 czerwca 2010

Sportowa integracja na Agrykoli

W dniu dzisiejszym na obiektach stołecznej Agrykoli w ramach programu „Przeciwdziałanie przez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” odbyła się integracyjna impreza sportowa z udziałem wychowanków zakładów resocjalizacyjnych i schronisk dla nieletnich z całego kraju. W imprezie wziął udział poseł Andrzej Halicki, który jest inicjatorem programu na mazowszu.

Wśród przybyłych byli również, m. in, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek poseł Beata Bublewicz oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży Jarosław Klimczak.

Prawie 300 młodych sportowców – 85 wychowanków z 22 Zakładów Poprawczych z całej Polski oraz 150 uczniów z 4 warszawskich szkół oraz 45 osobowa delegacja młodzieży z Racotu – rywalizowało w specjalnie przygotowanych konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Trzyosobowe reprezentacje Zakładów Poprawczych i reprezentacje szkolne rywalizowały w drużynowym pięcioboju rekreacyjnym – rzuty do kosza, starzały na bramkę, drużynowe wyścigi na ergometrach wioślarskich, rowerowy tor przeszkód i tor przeszkód sprawnościowych. Wszyscy uczestnicy imprezy mogli zbierać punkty w konkurencjach indywidualnych rywalizując o tytuł „Najbardziej aktywnego uczestnika i Najbardziej aktywnej uczestniczki imprezy”.

Celem programu „Przeciwdziałanie przez sport gresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” jest zmniejszenie agresji i patologii wśród nieletnich, podniesienie ich poziomu sprawności fizycznej oraz promocja pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play. Program zakłada uruchomienie środków z różnych źródeł, w tym głównie funduszy unijnych na sportowe zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu sportowego i doszkalanie trenerów. Pilotażowy program został przeprowadzony na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jego pozytywne efekty doprowadziły do podpisania międzyresortowego porozumienia pomiędzy ministerstwami Sportu i Turystyki, Zdrowia, Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.


« Powrót