21 czerwca 2011

Spotkanie przedstawicieli parlamentów Polski i Gruzji

Poseł Halicki wraz z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną z dniach 20-21 czerwca złożył wizytę w Gruzji. Niespełna dwa tygodnie przed objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE politycy podkreślali wagę działań podejmowanych przez Gruzję w procesie integracji z UE. Zapewniali, iż jednym z priorytetów zarówno rządowego, jak i parlamentarnego wymiaru Prezydencji jest inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, którym objęta jest m.in. Gruzja.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Andrzej Halicki akcentował, że polska prezydencja w wymiarze parlamentarnym i spotkania wpisane w kalendarz przewodnictwa będą okazją do zwrócenia uwagi na kraje aspirujące do UE.

Jednym z punktów poniedziałkowej wizyty polskiej delegacji w Gruzji było odznaczenie pos. Michała Jarosa Orderem Honoru za wkład w rozwój demokracji w tym kraju. Order wręczył Dawit Bakradze Przewodniczący parlamentu Gruzji .

« Powrót