26 marca 2009

Spotkanie w Ostrowi Mazowieckiej

Poseł Andrzej Halicki odwiedził kolejne miasto w ramach kampanii promującej wprowadzenie waluty euro w Polsce.
Na zaproszenie starosty ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego do Ostrowi Mazowieckiej przyjechało ponad 200 osób, wśród nich lokalni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz miejscowa młodzież. W spotkaniu wzięli również udział wicemarszałek województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, radna sejmiku Elżbieta Lanc oraz wicedyrektor departamentu rolnictwa i terenów wiejskich Andrzej Daniluk.

Przekonanie Polaków do wprowadzenia euro jest wielkim zadaniem, które spoczywa na politykach, gdyż Polacy muszą mieć pełną wiedzę o korzyściach i zagrożeniach wynikających z tego procesu. Przykład Słowacji pokazuje, że wprowadzenie europejskiej waluty może odbyć się łagodnie i z aprobatą społeczeństwa – przekonywał Halicki.

Zainteresowanie wśród uczestników spotkania wzbudził spontanicznie zorganizowany przez Posła mini konkurs. Odpowiedź na pytanie: Ile lat europejczycy posługują się walutą euro? była przepustką do otrzymania nagrody. Odpowiedź padła dość szybko a laureatka otrzymała jako nagrodę srebrne spinki z wygrawerowanym symbolem Unii Europejskiej.

« Powrót