20 października 2014

Spotkanie z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych w Legnicy

W czasie dyskusji poruszono m.in. kwestie kreowania wizerunku regionu legnickiego poprzez uświadamianie o jego wielokulturowej tradycji, budowania (również w kontekście etnicznej tożsamości) społecznej świadomości poprzez edukację, jak i wsparcia tych działań ze strony lokalnego samorządu oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

– Każdy obywatel ma prawo do własnej tożsamości, do własnej historii rodzinnej i do pełnego poszanowania jego uczuć religijnych – powiedział wczoraj w Legnicy na spotkaniu z reprezentantami mniejszości narodowych i etnicznych Andrzej Halicki, szef resortu administracji i cyfryzacji. – Moim zadaniem jest, aby z powodu innej tożsamości ani jedna osoba nie czuła się źle. Od tego między innymi jest mój resort – zadeklarował Halicki.

W czasie spotkania Andrzej Halicki przypomniał również o programie integracji społeczności romskiej. Zapewnił, że projekt ten będzie finansowany przez kolejne lata. 7 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Priorytetem działań, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje edukacja.

Więcej: mac.gov.pl

Źródło: mac.gov.pl

« Powrót