23 marca 2012

Spotkanie z syryjską opozycją

Poseł Andrzej Halicki spotkał się 22 marca z przedstawicielami opozycji syryjskiej podczas konferencji „Wolna Syria”. Zadeklarował, że Sejm jest zawsze otwarty dla tych, którzy mają aspiracje budowania wolności i demokratycznych standardów. – To nie pierwsza i nie ostatnia konferencja, w czasie której wszyscy ci, którzy walczą o swoje prawa mogą w polskim parlamencie bezpośrednio przedstawić swoje racje – podkreślił.

Seminarium „Wolna Syria” odbyło się pod patronatem marszałek Sejmu Ewy Kopacz i przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny. Udział w konferencji wzięli także wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka, poseł Robert Biedroń, szefowa biura politycznego Generalnej Komisji Rewolucji Syryjskiej Suheir Atassi i Przewodniczący Frontu Działania Narodowego Heitham Maleh.

Syryjscy opozycjoniści dziękowali Polsce za pomoc polegającą na nagłaśnianiu przypadków łamania praw człowieka w ich ojczyźnie. Apelowali do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania, które przyczynią się do zakończenia konfliktu w tym kraju i jego demokratyzacji.

Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła w środę jednogłośnie deklarację w sprawie sytuacji w Syrii, w której wszyscy członkowie Rady udzielają poparcia specjalnemu wysłannikowi ONZ i Ligi Arabskiej Kofiemu Annanowi i opracowanemu przez niego planowi pokojowemu. Deklaracja nie ma mocy rezolucji i na jej podstawie RB ONZ nie może nakładać sankcji. W tekście deklaracji zawarto apele do syryjskich sił rządowych i opozycyjnych o wstrzymanie przemocy, a także bliżej nieokreśloną zapowiedź „dalszych kroków”, jeśli Syria nie dostosuje się do sześciopunktowego planu pokojowego Kofiego Annana.

Według szacunków ONZ w wyniku tłumienia antyprezydenckich wystąpień przez siły rządowe oraz starć z dezerterami z armii zginęło co najmniej 8 tys. ludzi. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od połowy marca 2011 roku w wyniku rewolty zginęło już ponad 9 tys. osób.

« Powrót