9 listopada 2009

Sprzęt dla mazowieckich UKSów

9 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie poseł Andrzej Halicki wręczył 38 Uczniowskim Klubom Sportowym certyfikaty uprawniające do odbioru sprzętu sportowego, zakupionego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kluby te zostały wytypowane przez lokalne samorządy, uczestniczące w programie „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, którego inicjatorem na Mazowszu jest poseł Halicki.

W uroczystości uczestniczył również wicemarszałek województwa mazowieckiego Stefan Kotlewski, prezes „Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” Jarosław Klimczak, lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele wytypowanych UKS-ów.

Podczas swojego wystąpienia, poseł Halicki podkreślił, że nie ma większych politycznych celów, niż te, które dotyczą spraw nam najbliższych, przede wszystkim tych dotyczących edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Spotkanie było powiązane z konferencją, podczas której przedstawiono informację dotyczącą uruchomienia na terenie regionu przez Urząd Marszałkowski projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”, w ramach którego od przyszłego roku w ponad 500 szkołach przeprowadzone zostaną działania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla trudnej młodzieży, dokształcaniem trenerów i opiekunów oraz zakupem sprzętu sportowego. Koszt projektu to 15 mln. zł. ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest kontynuacją programu „„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i
młodzieży”.

Program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” powstał na mocy międzyresortowego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży.

Głównym zadaniem programu jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia, poprzez stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Realizacja projektu przebiega z wykorzystaniem środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych.

« Powrót