3 marca 2015

„Welconomy Forum in Toruń”

Toruńskie forum to coroczne spotkania przedstawicieli rządu, samorządu i biznesu, mające kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie. Szef resortu administracji i cyfryzacji wziął udział w debacie pt.: „Rozwój IT szansą czy zagrożeniem dla Polski?”.

„Pod względem e-usług jesteśmy w tyle w stosunku do naszych partnerów na Zachodzie. Jeżeli moim wyobrażeniem jako młodego człowieka było, aby mieszkać jak młodzi ludzie w Londynie czy Paryżu, to w wielu elementach ta nowoczesność jest już podobna. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt technologiczny – cały czas nie” – powiedział Halicki.

Szef MAC podkreślił też, że rośnie liczba dostępnych elektronicznych usług publicznych. – Można już m.in. rozpocząć w ten sposób działalność gospodarczą czy sprawdzić aktualność ubezpieczenia komunikacyjnego. Stworzono też Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, gdzie wskazano działania konieczne do wprowadzenia w Polsce bardziej przyjaznych dla użytkownika usług elektronicznych. Temat ten jest także ważnym elementem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w którym elektronicznym usługom publicznym poświęcono oddzielną oś priorytetową – powiedział Andrzej Halicki.

Minister Andrzej Halicki spotkał się również Piotrem Całbeckim, marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania były projekty szerokopasmowe realizowane w regionie. Jednym z nich jest „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

Czytaj więcej

Źródło: pap, mac.gov.pl, onet.pl

Fot. mac.gov.pl

« Powrót