18 marca 2014

Wizyta w Republice Mołdawii

W dniach 16 – 17 marca 2014 r. W Republice Mołdawii przebywali członkowie Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii – posłowie Andrzej Halicki (PO) – Przewodniczący oraz Krzysztof Szczerski (PiS) – Wiceprzewodniczący.

Podczas spotkania z Przewodniczącym Zgromadzenia ze strony mołdawskiej, panem Valeriu Ghileţchi omówiono rozwój wzajemnych stosunków w kontekście sytuacji w regionie i podjęto decyzję w sprawie programu IV Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii, którą zaplanowano w terminie 8-11 czerwca br. w Krakowie. Decyzją Prezydium Zgromadzenia podczas sesji zostaną poruszone tematy związane z integracją europejską Republiki Mołdawii, rozwojem polsko-mołdawskiej współpracą na poziomie samorządów i uczelni wyższych. Członkowie Prezydium byli zgodni w sprawie włączenia do programu obrad kwestii sposobów zwiększania zaufania obywatela do państwa i instytucji demokratycznych. Na zakończenie sesji przewiduje się przyjęcie wspólnej deklaracji dotyczącej perspektyw rozwoju współpracy między oboma krajami i wsparcia dla integracji europejskiej Republiki Mołdawii.

W czasie pobytu posłowie Andrzej Halicki oraz Krzysztof Szczerski spotkali się z Minister Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii, panią Natalią Gherman i omówili filary implementacji agendy europejskiej przez rząd w Kiszyniowie. Posłowie odwiedzili również stolicę Autonomii Gagauskiej, Komrat, gdzie rozmawiali z Gubernatorem panem Mihaliem Formuzalem oraz przedstawicielami miejscowej Polonii. Podczas spotkania z Gubernatorem poruszono temat bardzo dobrej współpracy władz Autonomii z Polską oraz z Polonią gagauską, omówiono stan polskich projektów prowadzonych w Republice Mołdawii, wskazano również na rodzące się nowe możliwości we wzajemnych kontaktach. Wiele czasu poświęcono bieżącym wydarzeniom na Ukrainie i Krymie. Spotkanie z Polonią poświęcono przedstawieniu problemów i potrzeb naszych rodaków, jak stworzenie Domu Polskiego czy bazy ofert dla Polaków z Mołdawii pragnących podjąć w Polsce legalną pracę lub nawiązać kontakty handlowe. Przedstawiciele Polonii z dumą opisywali działania podejmowane na rzecz pielęgnowania polskości, zwracali uwagę na duży odsetek swojej młodzieży studiującej w Polsce, cieszącej się znakomitą opinią i mającej bardzo dobre wyniki w nauce.

Podczas wszystkich spotkań posłowie podkreślali wagę wzajemnych stosunków i wyrażali uznanie dla europejskich ambicji Republiki Mołdawii, wysoko ocenili postęp osiągnięty przez ten kraj w ciągu ostatnich lat w zakresie reformowania kraju i integracji ze strukturami unijnymi.

« Powrót