3 marca 2010

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu

3 marca 2010 r. odbyło się w Sejmie RP wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu i Bundestagu, które poprowadził Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, poseł Andrzej Halicki.
Delegacja niemiecka liczyła 14 posłów. Posiedzenie podzielone było na dwie części tematyczne: stosunki polsko-niemieckie (nacisk został położony na kwestię nauczania języka polskiego w Niemczech oraz sytuację Polaków w Niemczech) oraz europejska polityka zewnętrzna (w tym Europejska Służba Działań Zewnętrznych, bezpieczeństwo europejskie i światowe itp.). Przewodniczący obu Komisji, poseł Andrzej Halicki i Ruprecht Polenz, mieli okazję podsumować rozmowy na wspólnej konferencji prasowej.

« Powrót