21 kwietnia 2009

Zmiana w ustawie warszawskiej

W dniu dzisiejszym Sejm RP przyjął sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W imieniu Klubu Parlamentarnego PO głos poparcia zabrał Poseł Andrzej Halicki przekonując Wysoką Izbę o konieczności zmian w ustawie:

– Projekt ustawy podejmuje ważną z punktu widzenia funkcjonalności administracji sprawę możliwości delegowania zadań zarządów dzielnic. Do tej pory wszelkiego rodzaju decyzje były wielokrotnie podpisywane przez wszystkich członków zarządu. Obecnie możliwość dalszego delegowania tych pełnomocnictw w kierunku poszczególnych członków zarządu bądź też osób działających jednoosobowo znakomicie ułatwi pracę administracji warszawskiej.

Obecny stan prawny skutecznie spowalnia działanie administracji a jedyną w tej chwili możliwą do zastosowania drogą obejścia tego problemu jest udzielanie przez Prezydenta m.st. Warszawy indywidualnych upoważnień do załatwiania tych spraw przez poszczególnych pracowników urzędu.

– Ta nowelizacja wynika z bardzo konsekwentnych działań pani prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która realizuje tym samym założenia polityki decentralizacyjnej, a więc zbliżania działań administracji do obywatela i przekazania dzielnicom jak największej ilości zadań i kompetencji – stwierdził Halicki. Podczas swojego wystąpienia Poseł zaapelował do parlamentarzystów o poparcie nowelizacji.

« Powrót